Eigenwijs in onderwijs
Leerarrangementen

We kiezen ervoor om zaakvakken als aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs thematisch aan te bieden in zogenoemde leerarrangementen. Met een thematisch aanbod zorgen we ervoor dat kinderen ordening en samenhang leren zien in de wereld om hen heen. Maria Montessori gaf destijds al aan dat goede kennis over de kosmos zorgt voor moreel verantwoord handelen.

Ieder nieuw leerarrangement kent een centrale vraag en begint met een prikkelende activiteit, ofwel een "kick-off." Het vervolg ontwerpen leerkrachten zelf. Hiervoor volgden ze een specifieke opleiding. Uitgangspunt bij het ontwerp vormen de behoeften van de leerlingen. We sluiten aan bij de zone van naaste ontwikkeling van onze leerlingen.

Binnen de leerarrangementen geven we ook de 21th century skills een plek. We besteden aandacht aan samenwerking, kennisconstructie, probleemoplossend denken en creativiteit, planmatig werken en gebruik van ICT bij het leren. Veel van deze vaardigheden maken al lang onderdeel uit van de montessori visie op goed onderwijs. Door samenwerking oefenen kinderen zich in taken verdelen, onderhandelen, luisteren naar ideeën en kennis van de ander. Bij kennisconstructie wordt nieuwe kennis gekoppeld aan bestaande kennis, door onderzoeken, analyseren, syntheticeren, evalueren en interpreteren. Probleemoplossend denken en creativiteit ontwikkelen leerlingen door oplossingen te zoeken voor een nieuw probleem, taken af te ronden zonder instructie vooraf en complexe producten samen te stellen die voldoen aan vooraf gestelde eisen. Planmatig werken maken kinderen zich steeds meer eigen door de planning en kwaliteit te bewaken en te evalueren en te reflecteren. ICT bij het leren krijgt vorm door het gebruik van computers, smartphones, tablets, fotocamera's, etcetera.

Ieder leerarrangement kent een afsluiter. Dit kan een product, een presentatie of bijvoorbeeld een viering zijn. Hiermee laten de kinderen zien dat ze hun doelen bereikt te hebben.

Het is onmogelijk om het compleet benodigde aanbod aan onze leerlingen in de leerarrangementen te integreren. We willen onze leerlingen echter wel een dekkend aanbod bieden. We kozen er daarom voor om leerlingen ook buiten de leerarrangementen een zaakvakkenaanbod te geven. Dit kunnen ze na korte instructies zoveel mogelijk zelfstandig en in samenwerking doorwerken, passend bij onze montessori visie op goed onderwijs. 

Snel Vinden