Eigenwijs in onderwijs
Ons verhaal

Onze schoolnaam 'Montessoribasisschool De Petteflet' komt van het bekende boek 'Pluk van de Petteflet' van Annie M.G. Schmidt. Deze naam kozen we heel bewust. In het boek is Pluk een zelfstandig jongetje. Hij woont in het torenkamertje van de Petteflet. In deze flat wonen allemaal verschillende mensen, met uiteenlopende talenten, behoeften en mogelijkheden.

Pluk vertoont een grote gelijkenis met de kinderen op onze school. We besteden veel aandacht aan de groei tot zelfstandigheid bij onze kinderen. Zelfstandigheid is dan ook 1 van de kernwaarden van onze school. We helpen kinderen het zelf te doen. Als u rondloopt op onze school, ziet u dat ook onze kinderen uiteenlopende talenten, behoeften en mogelijkheden hebben, net als de door Annie M.G. Schmidt bedachte bewoners van de Petteflet. Nog een leuk weetje: we hebben op school net zo'n torenkamertje als Pluk heeft.

In 1995 startte onze school in 2 noodlokalen aan de Millingenstraat in de Reeshof te Tilburg. De school groeide gestaag. In 1998 verhuisden we naar nieuwbouw aan de Kamerikstraat...en niet zomaar nieuwbouw. Ons schoolgebouw is een echt montessori ontwerp. Het architectenbureau kreeg er destijds zelfs een eervolle vermelding voor. De basisvormen van ons gebouw zijn een cilinder, een driezijdig prisma en een vierzijdig prisma. Deze vormen vindt u ook in het Montessori materiaal. De ruime hal en brede gangen met volop speel- en werkplekken kenmerken verder het montessori karakter van ons gebouw. Ook het podium, het handvaardigheidslokaal, de schooltuintjes en het grote plein vol speelmogelijkheden zijn onmiskenbaar montessori ingrediënten.

Brengt u ook een bezoek aan onze school? Onze locatieleider, Conny Rijnen, verzorgt graag voor u een rondleiding. Maak per telefoon of via de mail een afspraak. Telefoonnummer: 013 - 5713677. Mailadres: conny.rijnen@xpectprimair.nl. Op onze kijkochtenden ziet u de school in bedrijf en vertellen onze kinderen u graag uitgebreid over de school. De data van deze kijkochtenden vindt u terug in de kalender op de site. Iedereen is van harte welkom! 

   
Snel Vinden