Eigenwijs in onderwijs
Montessori

Maria Montessori's onderwijs ideeën vindt u terug op Montessorischool De Petteflet. Hier leest u haar verhaal.

Maria Montessori(1870-1952) was de eerste vrouwelijke arts in Italië. Daarnaast was ze ook pedagoog en studeerde ze filosofie. Ze bedacht specifiek onderwijsmateriaal, het zintuiglijk materiaal, voor kansarme kinderen in Rome. Later breidde ze dit uit met materialen voor de verschillende vakgebieden. Ze had diverse onderwijsfuncties en stichtte in 1907 Casa dei Bambini, het eerste 'kinderhuis' in een achterstandswijk in Rome. Het succes ervan was groot en al snel volgden nog drie Case in Rome en Milaan.

Nadat ze 2 jaar lang haar ideeën in de praktijk bracht, schreef ze in 1909 het boek 'De Methode'. Haar onderwijsideeën lichtte ze hierin toe. Deze weken sterk af van het traditionele onderwijssysteem in die tijd. Montessori beschreef het belang van losse, verplaatsbare tafels en stoelen voor de kinderen, in plaats van de schoolbanken. Ook sprak zij van lage en open kasten, waar de kinderen zelf het materiaal uit konden kiezen om mee te werken. Dit was volkomen tegengesteld aan de toen gebruikelijke situatie, waarbij leerlingen constant naar de leerkracht voor de klas luisterden. Het montessorimateriaal zag Montessori niet als hulpmiddel voor de leerkracht, maar als hulpmiddel voor het kind in zijn ontwikkeling.

Na het verschijnen van haar boek De Methode, besloot Montessori zich volledig te richten op het verspreiden en toelichten van haar ideeën. De Montessorimethode bleek zeer succesvol en vond al snel navolging in diverse landen. In 1914 kwam zij voor een lezing naar Nederland en in hetzelfde jaar startte in Den Haag de eerste montessorischool van ons land. Inmiddels zijn er ongeveer 165 montessorischolen in Nederland en 22000 wereldwijd.

Montessori's ideeën zijn terug te vinden in de hedendaagse Montessorischolen. Deze uitgangspunten blijven ook na honderd jaar nog rechtovereind staan. Ook op de Petteflet zijn Montessori's ideeën zichtbaar in onze kernwaarden:

Snel Vinden