Eigenwijs in onderwijs

Tevredenheidspeilingen

Periodiek brengen wij de tevredenheid van onze ouders en leerlingen in kaart. 
U treft een samenvatting van de uitslagen van de meest recente tevredenheidspeilingen hier: tevredenheidspeilingen.
Wij zijn als school blij met de zichtbare tevredenheid van zowel onze ouders als leerlingen.
In Nieuwsbrief De Petteflet Nummer 13, uit mei 2017, schreven we er dit over:

"Afgelopen januari 2017 hebben wij een leerlingtevredenheidspeiling en een oudertevredenheidspeiling gehouden. Aan de leerlingtevredenheidspeiling namen zesde, zevende en achtste groepers deel. Deze peilingen maken onderdeel uit van onze kwaliteitszorg. Alle Xpect scholen vragen leerlingen en ouders periodiek dezelfde vragenlijsten in te vullen.
De vragen kenden een normering van 1-4. Een aantal vragen kent een landelijke benchmark en geeft een indicatie hoe onze school presteert op uiteenlopend gebied ten opzichte van het landelijk gemiddelde. In april 2017 werd er nogmaals een leerlingtevredenheidspeiling gehouden onder dezelfde leerlingen. Deze vragenlijst kent een normering van 1-10. Afname van deze tweede tevredenheidspeiling onder leerlingen had te maken met een verzoek van de Onderwijsinspectie aan Xpect Primair voor alle twintig scholen.
We concluderen uit de resultaten van alle drie de peilingen, dat we zowel tevreden ouders als leerlingen hebben en daar zijn we erg blij mee! Het is een mooi resultaat na extra inzet hiervoor door het complete team!
Uiteraard zijn er ook bij grote tevredenheid altijd verbeterpunten te vinden. Kartrekkers van beide leerteams Judith en Mylene stelden samen met de directie vast dat uit de drie enquetes de volgende punten (in onze eigen woorden) extra opvielen:
1. De leerkracht zou de leerlingen meer moeten begeleiden hoe ze elkaar kunnen helpen bij het werk.
2. De leerlingen in de groep zouden aardiger tegen elkaar kunnen doen.
3. De schoolregels zouden duidelijker mogen zijn.
4. De lokalen zouden er gezellliger uit moeten zien.
5. De inrichting van het schoolplein zou verbeterd mogen worden.
Tijdens de vergadering met de leerlingenraad zal de directie nagaan bij de leerlingen wat precies de wensen zijn ten aanzien van verbeterpunt 1 en 2. Verbeterpunt 3 pakten we aan door het herzien van de schoolregels middels aanpassing van het gedragsprotocol en het plan van invoering dat nu loopt. Hiervan maakten we al melding in Nieuwsbrief De Petteflet Nummer 12. We zullen blijvend aandacht besteden aan de schoolregels en het door eenieder nakomen van de afspraken die daaronder vallen. Verbeterpunt 4 pakken we aan op het moment dat ons gebouw binnen geschilderd gaat worden. Verbeterpunt 5 pakten we al aan met de aanleg van ons Groene Schoolplein."
 

 
Snel Vinden