Eigenwijs in onderwijs
Leerlingenraad

Sinds schooljaar 2015-2016 kent onze school een leerlingenraad en daar zijn we heel blij mee.
De leerlingenraad heeft een verhoging van de leerlingenparticipatie in school tot doel.
Het team van De Petteflet vindt het belangrijk dat leerlingen betrokken worden bij de organisatie, greep krijgen op de school en kunnen meedenken, -praten, -werken en -adviseren over datgene wat er met hen en rond hen gebeurt op school.
Daarnaast heeft de leerlingenraad tot doel:
  • Betekenisvolle activiteiten;
  • De wil en ruimte tot samenwerking op alle niveaus;
  • Leerlingen werken aan versterking competentiegevoel;
  • Ieder kind voelt zich gezien en gekend. 
Onze leerlingenraad bestaat uit 8 leerlingen, 2 aan 2 afkomstig uit de groepen 5, 6, 7 en 8. 
Klasgenoten kozen deze leerlingen uit om hen te vertegenwoordigen, een belangrijke taak dus.
De leerlingenraad vergadert 4 maal per jaar samen met Bas, directeur.
De raad heeft een eigen voorzitter en secretaris.
Tijdens de vergadering worden agendapunten afkomstig uit de groepen besproken. 
Ook kunnen items vanuit het team of de directie op de agenda staan.
De leerlingenraad neemt geen beslissingen, maar kan aanbevelingen doen aan het team, de directie, de OAC en de MR.
 
Snel Vinden