Eigenwijs in onderwijs
Schooltijden

08:30u-14:45u op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
08:30u-12:30u op woensdag

Om 08:15u gaat de voordeur open.
Tijdens het inloop kwartier kunt u uw zoon of dochter naar de klas brengen.
Om 08:25u gaat de zoemer.
Het is de bedoeling dat alle leerlingen dan in de klassen zijn en ouders de klassen weer verlaten.
De lessen starten stipt om 08:30u.

Continurooster

We werken met een continurooster.
Dit betekent dat kinderen tussen de middag op school eten met de leerkracht.
Daarna spelen ze buiten onder toezicht van overblijfouders en leerkrachten.

Snel Vinden