Eigenwijs in onderwijs
Verlof

Bij Anne-Fleur van der Weide, onze directeur, vraagt u verlof aan voor gewichtige omstandigheden en voor extra vakantieverlof.
Zij hanteert hierbij de invulling van de wettelijke regeling.
Onder gewichtige omstandigheden verstaat de wettelijke regeling:
 • Verhuizen van het gezin (1 dag);
 • Gezinsuitbreiding;
 • Bezoek aan een arts;
 • Bijwonen van een huwelijk van familieleden;
 • Overlijden van familieleden;
 • Viering van 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van familieleden (1 dag);
 • Viering van 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van familieleden (1 dag).

Onder extra vakantieverlof verstaat de wettelijke regeling:
 • Een éénmalige vrijstelling van geregeld schoolbezoek, voor ten hoogste 10 dagen per schooljaar.

Extra vakantieverlof kan Anne-Fleur toekennen, indien de aanvraag voldoet aan beide hieronder te noemen punten:
 • De specifieke aard van het beroep van 1 van de ouders maakt het onmogelijk, om in welke schoolvakantie dan ook op vakantie te gaan;
 • Het verlof heeft geen betrekking op de eerste 2 lesweken van het schooljaar.

Voor de aanvraag van verlof voor een gewichtige omstandigheid of extra vakantieverlof vult u een verlofformulier in.
Dit formulier kunt u afhalen bij de leerkracht van uw kind(eren). 
Een ingevuld formulier levert u in bij de leerkracht of in de bovenste brievenbus op het podium in de hal. 
Voor verlofperiodes langer dan 10 dagen per schooljaar verleent Anne-Fleur in principe geen toestemming.

Bij het invullen van het aanvraagformulier voor verlof zijn de volgende punten van belang:
 1. De aanvraag dient u minimaal 2 maanden voor de aanvang van het extra verlof in. Indien dit niet mogelijk is, dient u dit te beargumenteren.
 2. Verlof, opgenomen zonder toestemming van Anne-Fleur, is ongeoorloofd schoolverzuim en moet zij bij de leerplichtconsulent melden.
 3. Om de noodzaak van het verlof voor een gewichtige omstandigheid vast te stellen, vragen wij u een artsverklaring of uitnodiging te overleggen. Om de noodzaak van het extra vakantieverlof vast te stellen, vragen wij u een werkgeversverklaring of accountantsverklaring te overleggen.
 4. Artsbezoek vindt alleen onder schooltijd plaats, als dit echt niet anders kan. Als artsbezoek onder schooltijd plaatsvindt, haalt en brengt u uw kind zelf op school, want wij laten kinderen onder schooltijd niet zelfstandig vertrekken.
 5. In de volgende gevallen krijgt u in ieder geval geen extra verlof;
 • familiebezoek in het buitenland;
 • vakantie in een goedkopere periode;
 • geen andere boekingsmogelijkheid;
 • vakantiespreiding;
 • uitnodiging van vrienden of familie;
 • verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;
 • eerder vertrek om voor een bepaalde tijd het vakantieadres te bereiken;
 • eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte.

Zodra uw kind 5 jaar is, is hij/zij leerplichtig.
Dit betekent dat hij of zij alle schooldagen aanwezig is en meedoet aan alle activiteiten die we als Montessorischool De Petteflet organiseren.
Van kinderen jonger dan 5 jaar verwachten wij in principe ook dat zij alle schooldagen aanwezig zijn.
Indien u anders beslist, verwachten wij hier in ieder geval bericht van.

Uit bovenstaande zult u begrijpen, dat wij ons moeten houden aan de regels voor extra verlof.
We vinden dit ook belangrijk.
Daarom vragen we u om geen verlof aan te vragen, als we het niet mogen verlenen.  
Snel Vinden