Eigenwijs in onderwijs
Verlof

Bij Bas Evers, onze directeur, vraagt u verlof aan voor gewichtige omstandigheden en voor extra vakantieverlof.
Hij hanteert hierbij de invulling van de wettelijke regeling.
Onder gewichtige omstandigheden verstaat de wettelijke regeling:
 • Verhuizen van het gezin (1 dag);
 • Gezinsuitbreiding;
 • Bezoek aan een arts;
 • Bijwonen van een huwelijk van familieleden;
 • Overlijden van familieleden;
 • Viering van 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van familieleden (1 dag);
 • Viering van 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van familieleden (1 dag).

Onder extra vakantieverlof verstaat de wettelijke regeling:
 • Een éénmalige vrijstelling van geregeld schoolbezoek, voor ten hoogste 10 dagen per schooljaar.

Extra vakantieverlof kan Bas toekennen, indien de aanvraag voldoet aan beide hieronder te noemen punten:
 • De specifieke aard van het beroep van 1 van de ouders maakt het onmogelijk, om in welke schoolvakantie dan ook op vakantie te gaan;
 • Het verlof heeft geen betrekking op de eerste 2 lesweken van het schooljaar.

Voor de aanvraag van verlof voor een gewichtige omstandigheid of extra vakantieverlof vult u een verlofformulier in.
Dit formulier kunt u afhalen bij de leerkracht van uw kind(eren). 
Een ingevuld formulier levert u in bij de leerkracht of in de bovenste brievenbus op het podium in de hal. 
Voor verlofperiodes langer dan 10 dagen per schooljaar verleent Bas in principe geen toestemming.

Bij het invullen van het aanvraagformulier voor verlof zijn de volgende punten van belang:
 1. De aanvraag dient u minimaal 2 maanden voor de aanvang van het extra verlof in. Indien dit niet mogelijk is, dient u dit te beargumenteren.
 2. Verlof, opgenomen zonder toestemming van Bas, is ongeoorloofd schoolverzuim en moet zij bij de leerplichtconsulent melden.
 3. Om de noodzaak van het verlof voor een gewichtige omstandigheid vast te stellen, vragen wij u een artsverklaring of uitnodiging te overleggen. Om de noodzaak van het extra vakantieverlof vast te stellen, vragen wij u een werkgeversverklaring of accountantsverklaring te overleggen.
 4. Artsbezoek vindt alleen onder schooltijd plaats, als dit echt niet anders kan. Als artsbezoek onder schooltijd plaatsvindt, haalt en brengt u uw kind zelf op school, want wij laten kinderen onder schooltijd niet zelfstandig vertrekken.
 5. In de volgende gevallen krijgt u in ieder geval geen extra verlof;
 • familiebezoek in het buitenland;
 • vakantie in een goedkopere periode;
 • geen andere boekingsmogelijkheid;
 • vakantiespreiding;
 • uitnodiging van vrienden of familie;
 • verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;
 • eerder vertrek om voor een bepaalde tijd het vakantieadres te bereiken;
 • eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte.

Zodra uw kind 5 jaar is, is hij/zij leerplichtig.
Dit betekent dat hij of zij alle schooldagen aanwezig is en meedoet aan alle activiteiten die we als Montessorischool De Petteflet organiseren.
Van kinderen jonger dan 5 jaar verwachten wij in principe ook dat zij alle schooldagen aanwezig zijn.
Indien u anders beslist, verwachten wij hier in ieder geval bericht van.

Uit bovenstaande zult u begrijpen, dat wij ons moeten houden aan de regels voor extra verlof.
We vinden dit ook belangrijk.
Daarom vragen we u om geen verlof aan te vragen, als we het niet mogen verlenen.  
Snel Vinden