Eigenwijs in onderwijs
Voorbereide omgeving

Over de inrichting van onze school denken we op Montessorischool De Petteflet goed na. Hierbij volgen we Montessori's ideeën over de voorbereide omgeving. Ons uitgangspunt daarbij is dat de inrichting kinderen stimuleert tot het maken van keuzes en uitnodigt tot zelfstandig werken.

Als u onze groepen binnenloopt, ziet u overal open kasten met montessori materialen op kinderhoogte. De materialen hebben er een vaste plek. Dit bevordert het zelfstandig kiezen en werken. Ieder afzonderlijk montessori materiaal is in beperkte mate aanwezig in de klas, zodat kinderen leren delen. Op de tafels ziet u alleen het materiaal waar kinderen op dat moment mee bezig zijn. Dit bevordert de concentratie op het werk. Grote montessori materialen vragen om ruimte en daarom werken de kinderen daarmee op een kleed op de grond. Naast montessori materialen beschikken we over aanvullende lesmethodes, touchscreens, computers, tablets en laptops. De schoolbibliotheek en het documentatiecentrum zijn er om antwoorden te vinden op leervragen.
 
          
 
De kinderen uit een klas zitten in groepjes bij elkaar. Daarbij proberen we zoveel mogelijk kinderen van verschillende leeftijden te groeperen. Op die manier kunnen de oudere kinderen onze jongere leerlingen helpen. Omgekeerd komt overigens ook wel eens voor. Leren hoeft niet beperkt te blijven tot het eigen klaslokaal vinden wij. Dat is dan ook de reden dat u veel speel- en werkplekken aantreft in de centrale hal en andere gezamenlijke ruimtes. Regelmatig werken kinderen uit verschillende klassen hier samen. 

Het op orde houden van de voorbereide omgeving is een taak voor de leerkrachten èn kinderen. Samen zorgen ze voor het klaslokaal, de gedeelde ruimtes en de omgeving rondom de school. 

Lees meer over Maria Montessori's ideeën in onze kernwaarden: zelfstandigheidvrijheid in gebondenheid, leren van en zorgdragen voor elkaar.
Snel Vinden