Eigenwijs in onderwijs
Leren van en zorgdragen voor elkaar

Montessori gaf het al aan: kinderen leren gemakkelijk van elkaar en helpen de ander graag. Op Montessorischool De Petteflet zien we dit mooie gegeven dagelijks plaatsvinden. We voeden en stimuleren dit door te werken met:
  • Combinatiegroepen;
  • Groepsoverstijgende activiteiten;
  • Plusgroep en extra instructie;
  • Gezamenlijke pauzes.
Combinatiegroepen:
Op Montessorischool De Petteflet werken we waar mogelijk met combinatiegroepen. Hierin zitten kinderen van 2 jaargroepen bij elkaar. Deze manier van organiseren heeft veel voordelen. Jonge kinderen komen aan het begin van het schooljaar in een bestaande groep terecht. De oudere kinderen kennen de gang van zaken al. Samen met de leerkracht maken zij de jongere kinderen wegwijs. De jonge kinderen zien het werk van de oudere kinderen. Dit werkt vaak inspirerend. Tegelijkertijd zijn oudere kinderen vaak vol bewondering over het werk van jonge kinderen. Kinderen krijgen alle gelegenheid om samen te werken. Dit kan zijn met een leeftijdsgenootje, een ouder kind of een jonger kind. De inrichting van de klas en de gezamenlijke ruimtes bevordert het samenwerken.

Groepsoverstijgende activiteiten:
Een aantal keer per week organiseren we op Montessorischool De Petteflet groepsoverstijgende activiteiten voor onze kinderen. Dit zijn activiteiten die samenhangen met het leerarrangement dat centraal staat en de creatieve workshops die de leerkrachten verzorgen. Ook kunnen het specifieke activiteiten zijn, die inspelen op wat er op leeft bij de kinderen.

Plusgroep en extra instructie
De plusgroep voor (hoog)begaafde leerlingen en de extra instructie voor kinderen die dat nodig hebben, vindt plaats in de leertuin. In de leertuin werken kinderen met dezelfde behoeften (tijdelijk) samen, onder begeleiding van een vaste leerkracht. De leertuin vindt plaats in 1 van onze lokalen op Montessorischool De Petteflet. De (hoog)begaafde kinderen krijgen in de leertuin extra uitdaging. Kinderen met andere behoeften krijgen aanvullende instructie in kleine groepjes op het gebied van spelling, lezen, taal, rekenen en/of gedrag. Samenwerking met kinderen die gelijke behoeften hebben, zorgt ervoor dat kinderen zich competenter voelen. Onze kinderen leren zo van elkaar en zorgen voor elkaar.

Gezamenlijke pauzes:
Ons grote schoolplein met de vele speelmogelijkheden maakt het mogelijk, dat alle kinderen tegelijkertijd zich samen kunnen vermaken tijdens de pauzes. Onze jongere en oudere leerlingen spelen naast elkaar en met elkaar. Iedereen kent de ander en dat schept zichtbaar een band.

Lees meer over Maria Montessori's ideeën in onze kernwaarden: zelfstandigheidvrijheid in gebondenheid, voorbereide omgeving.
 
Snel Vinden