Eigenwijs in onderwijs
Vrijheid in gebondenheid

De door onze leerlingen te bereiken doelen staan vast. De manier waarop dat gebeurt, kiezen de kinderen zelf. We noemen dit vrijheid in gebondenheid. Datgene leren waar de eigen interesse naar uitgaat, is krachtig. Het zorgt er meestal voor dat het leren vlot verloopt. Hier gaat onze voorkeur naar uit.

Het kunnen kiezen hoe je iets gaat leren, is een leerproces dat al begint in de onderbouw. Met steun van hun leerkracht, maken onze kinderen zich dit steeds meer eigen. Allereerst is het belangrijk dat kinderen zicht krijgen op de te bereiken doelen. Het leerlingportfolio biedt ze dit. Tijdens de portfoliogesprekken stellen onze leerlingen, samen met de leerkracht, de te bereiken doelen vast.

Vervolgens spelen de montessori materialen een belangrijke rol. Voor een te bereiken doel, kunnen kinderen uit verschillende montessori materialen kiezen. Daarnaast beschikken we op Montessorischool De Petteflet over een aantal lesmethoden om doelen te bereiken. Deze methoden passen uiteraard bij ons montessori onderwijs. In samenspraak met de leerkracht leggen de leerlingen vast wanneer ze welke doelen zullen realiseren. Dit proces heeft alles van doen met vrijheid in gebondenheid. 

Lees meer over Maria Montessori's ideeën in onze kernwaarden: zelfstandigheid, leren van en zorgdragen voor elkaar, voorbereide omgeving.


 
Snel Vinden