Eigenwijs in onderwijs
Zelfstandigheid

'Help mij het zelf te doen' is een bekend motto van Maria Montessori. Vaak gebruiken we dat voor de jongste kinderen uit groep 1-2. 'Leer mij het zelf te doen' past bij de ontwikkelingsfase van leerlingen in groep 3-4-5. 'Laat mij het zelf doen' is van toepassing op kinderen in groep 6-7-8.

Het vergroten van de zelfstandigheid is van groot belang voor de identeitsontwikkeling, de onafhankelijkheid en daarmee de groei naar volwassenheid van ieder kind.

Op Montessorischool De Petteflet stimuleren we zelfstandigheid door kinderen activiteiten te laten kiezen en ze vrij te laten deze alleen of in samenwerking uit te voeren. Deze keuzevrijheid is niet ongelimiteerd. We bieden vrijheid in gebondenheid. Omgaan met uitgestelde aandacht en het stellen van gerichte hulpvragen maakt ook onderdeel uit van het groeiproces richting zelfstandigheid.

Van het zelf verzorgen van je eigen plant door onze jonge leerlingen tot het realiseren van een eigen project door onze oudere leerlingen; het heeft allemaal van doen met zelfstandigheid.

Lees meer over Maria Montessori's ideeën in onze kernwaarden: vrijheid in gebondenheid, leren van en zorgdragen voor elkaar, voorbereide omgeving.
 


 
Snel Vinden