Eigenwijs in onderwijs
Ouder Activiteiten Commissie (OAC)

De OAC maakt samenwerking tussen ouders en Montessorischool De Petteflet zichtbaar. De OAC stuurt de ondersteuning van de jaarlijks terugkerende activiteiten en festiviteiten op onze school aan. De kinderboekenweek, sinterklaas, kerst, het voorleesontbijt, Pasen, de koningsspelen en het Flettepretfeest zijn hier voorbeelden van. Ook is deze commissie het aanspreekpunt voor de klassenouders. De OAC vergadert tenminste 7 maal per jaar, in het bijzijn van een teamlid.

Oudergeleding OAC:
  • Viona Wijnans
  • Agnes van Raak
  • Kim Vrinten;
  • Teun Zeeuwen;
  • Ikram Azaoum
  • Chantal de Peffer

Teamgeleding OAC:
  • Angèle Spijkers.
Snel Vinden