Eigenwijs in onderwijs
De Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) beheert de belangen van zowel kinderen, ouders als teamleden. De MR bestaat uit twee ouders en twee teamleden. Zowel de ouder- als teamgeleding heeft instemming en/of adviesbevoegdheden. De MR vergadert ongeveer zes maal per jaar.

Oudergeleding MR:
  • Rozemarijn Dieleman (voorzitter);
  • Mireille Velthuijse (secretaris).
Teamgeleding MR:
  • Chantal Kieft;
  • Elaine Berk.
De notulen van de MR leest u hier: MR-notulen


         
         Mireille Velthuijse      

         (Foto Rozemarijn Dieleman volgt)                              
          
Snel Vinden