Eigenwijs in onderwijs
De Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) beheert de belangen van zowel kinderen, ouders als teamleden. De MR bestaat uit twee ouders en twee teamleden. Zowel de ouder- als teamgeleding heeft instemming en/of adviesbevoegdheden. De MR vergadert ongeveer zes maal per jaar.

Oudergeleding MR:
  • Judith van Drongelen-Sanders
  • Mirjam de Keijzer
  • Suzanne Broekhuizen-Dijksman
Teamgeleding MR:
  • Chantal Versteeg-Kieft (secretaris);
  • Elaine Berk  (voorzitter).
                        
          
Snel Vinden