Eigenwijs in onderwijs
Visie

Met het gedachtegoed van Montessori als uitgangspunt en met oog voor nieuwe ontwikkelingen, onze leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst. Dàt is onze visie op goed onderwijs.

Op Montessorischool De Petteflet werken we opbrengstgericht. Dit gebeurt planmatig. Ook besteden we veel aandacht aan zorg voor leerlingen die dat nodig hebben. Daarbij werken we vanuit onze kernwaarden. Dit zijn overtuigingen die aangeven wat wij als team van belang vinden. Ook maken we gebruik van datgene waarin we uitblinken, onze kernkwaliteiten.

Onze kernwaarden zijn:
 • Zelfstandigheid;
 • Vrijheid in gebondenheid;
 • Leren van en zorgdragen voor elkaar;
 • Voorbereide omgeving.
Lees meer over onze kernwaarden bij montessori.
 


'Samen zien wij elkaar.' Dat is waar we in uitblinken op Montessorischool De Petteflet. De kracht van ons team ligt in het zien van ieder individueel kind met de eigen talenten, behoeften, interesses en eigenaardigheden op elk gebied. Deze kernkwaliteit hangt nauw samen met onze andere kernkwaliteiten.

Onze kernkwaliteiten zijn: 
 • Samen zien wij elkaar;
 • Wij vertrouwen;
 • Wij waarderen;
 • Wij ontwikkelen;
 • Wij investeren.


Ons motto heeft u vast al op deze site gelezen. Het sluit naadloos aan bij onze visie, kernwaarden en kernkwaliteiten. 

Ons motto luidt: 'Eigenwijs in onderwijs.' 

We kiezen eigenwijs omdat we ervan uitgaan dat:
 • Leerlingen en leerkrachten zich op hun eigen wijze ontwikkelen;
 • Leerlingen een eigen wijsheid hebben over het eigen talent;
 • Leerlingen eigenwijs genoeg zijn om eigen keuzes te maken.

Snel Vinden