Eigenwijs in onderwijs
Groep 6-7

De webredactie, bestaande uit leerlingen van groep 6-7, plaatst hier berichten van klasgenoten.
Wij wensen u veel kijk- en leesplezier!


Groep 6/7
---

Water voor later

 

We mochten een banier maken met de thema ‘water voor later’.

De banier van de winnaar van onze school wordt opgehangen bij het vlaggenpark op de Heuvel. Er waren twee winnaars, eentje uit groep 8 en eentje uit groep 6/7. Sam was de winnaar van groep 6/7 en Roos uit groep 8. Uit die twee werd een winnaar gekozen en dat was Roos uit groep 8.

Toen kregen we een gastles over water voor later. Het was erg interessant ,we leerden hoe we met water om moeten gaan. De meneer legde het ook goed uit.

---

Wij zijn groep 6/7 van montessorischool De Petteflet. Het is een leuke groep met 21 kinderen. We zijn super gezellige groep die je altijd helpt als je een ruzie/probleem hebt. Ze lachen je nooit uit om dingen.

Kamp

We gaan vanaf groep 3 op kamp. We hebben bijna altijd een andere locatie. Het is echt super leuk om met je hele groep op kamp te gaan. Soms als er een bos in de buurt is( wat meestal zo is).  Gaan we daarin spelletjes spelen. We hebben meestal stapelbedden en een hele grote huiskamer.
 

Agenda

Vanaf groep 7 moeten we een agenda hebben (groep 6 in dit geval ook). Voor groep 7 moet je je agenda altijd aan het einde van de dag mee naar huis nemen en de volgende dag weer meenemen ook krijg je vanaf groep 7 huiswerk.

Leerplan

Wij krijgen vanaf groep 3 een leerplan. Bij groep 3 krijg je elke dag een leerplan. Een leerplan zijn allemaal kleine taakjes die je die dag moet afhebben. Vanaf groep 6 krijg je een leerplan voor de hele week die je moet  inplannen in je agenda(er staan wel meer taakjes op).

Rekenstraatje

Een rekenstraatje is een werkje dat op je leerplan staat. Een rekenstraatje is een klein spelletje wat te maken heeft met rekenen. Het is een soort van vier op een rij. Er zijn twee dobbelstenen. Het kan plus min keer en gedeeld door zijn. Nou je dobbelt in geval hebben wij( want je speelt in tweetallen). Een plus rekenstraatje. Ik gooi bijv. 33+67 dan is het antwoord 100. Ergens is er een vakje met 100( want het is een kaart). Dan is de ander aan de beurt enz. totdat iemand vier op  een rij heeft. Horizontaal, verticaal of schuin. En die heeft gewonnen.

Nawoord

Tot slot op montessorischool De Petteflet werken we ook  met montessori materialen dus extra leerzaam. Groep 6/7 is een hele leuke groep!
Groetjes Tieme

---

groep 6/7
is een leuke groep met kinderen vanaf 8 tot 11 jaar. Je hebt een agenda nodig en je gaat op kamp. WE HEBBEN REKENSTRAATJEs, topo en rekenboeken. we gymmen bij de klinkers, en we hebben in plaats van taal in een werkboek taaldoen. Het is heel leuk en gezellig op DE PETTEFLET .

Groetjes van Kirié

 

 

Snel Vinden