Eigenwijs in onderwijs
Leerlingen

Betekenisvol leren vinden wij van groot belang voor onze leerlingen. Hoe leuk èn leerzaam is het voor kinderen om de eigen berichten op de groepspagina van onze schoolsite te plaatsen?! Door het bedenken, schrijven, aanpassen en publiceren van eigen berichten besteden de leerlingen tegelijk aandacht aan spelling, grammatica, zinsbouw, leesbaarheid en originaliteit. Ook komen 21e eeuwse vaardigheden aan bod als: kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, informatievaardigheden, ICT-basis vaardigheden, mediawijsheid, communiceren, samenwerken, sociale en culturele vaardigheden en zelfreguleren. Leren is zo functioneel voor de praktijk van alledag zoals onze leerlingen die ervaren. Door het aanleveren van eigen webberichten en/of door zitting te hebben in de webredactie krijgen ze de kans om hun eigen leerweg vorm te geven, aansluitend bij hun belangstelling. Dat werkt motiverend.

Dit schooljaar hebben we 6 groepen. Iedere groep heeft een eigen pagina en deelt hierop berichten en foto's. Daarnaast heeft onze leerlingenraad een eigen pagina. Hierop leest u de notulen van de leerlingenraadvergaderingen.

    
Snel Vinden