Eigenwijs in onderwijs
School

Montessorischool De Petteflet is een innovatieve montessorischool. Wij werken vanuit de principes van Maria Montessori. Tegelijkertijd stemmen we ons onderwijs af op wat onze kinderen nu en in de toekomst nodig hebben.

Lees meer over ons verhaal, ons team, onze visie, onze zorg en begeleiding en tenslotte onze stichting Xpect Primair.

Snel Vinden