Eigenwijs in onderwijs

Rapport Onderwijsinspectie leest u hier

08-11-2016
Op 11 juli 2016 onderzocht de Onderwijsinspectie de kwaliteit van onze school middels het Vernieuwd Toezichtkader. Wij ontvingen een positieve beoordeling. Het rapport met bevindingen van het kwaliteitsonderzoek vindt u onder rolmenu School => Praktisch => Rapport Onderwijsinspectie.
Snel Vinden